ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

IMG_2326

Το κλείσιμο της αξιολόγησης, αλλά και η πιθανή ρύθμιση του χρέους, μπορούν να αλλάξουν το κλίμα στην αγορά. Παράλληλα άμεσα θα τρέξουν ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το «πακέτο Γιούνκερ», ενώ ήδη τρέχει και το νέο Κ.Π.Σ. Εμείς ρωτήσαμε έναν άνθρωπο της αγοράς και όχι κάποιον κρατικό αρμόδιο, να μας πει τί σημαίνει αυτή η νέα κατάσταση για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την ίδια την Θεσσαλία. Η Λαρισαία οικονομολόγος Ζωή Ακριβούλη, που βοηθά επιχειρήσεις να  τρέξουν τέτοια προγράμματα, υποστηρίζει ότι η Θεσσαλία έχει να κερδίσει πολλά στο αγροδιατροφικό και τεχνολογικό τομέα, εφόσον υπάρξει εγρήγορση από τους αρμοδίους, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Επίσης μιλά για το πόσο θα βοηθήσει την αγορά η διευθέτηση του χρέους και πόσο θα την βλάψει η υπερφορολόγηση το επόμενο διάστημα.

Τρ: Θα ήθελα να ξεκινήσω και να ρωτήσω τί ευκαιρίες επιχειρηματικές φέρνει για την Θεσσαλία ο νέος αναπτυξιακός νόμος που βρίσκεται στα σκαριά, καθώς προβλέπει και επενδύσεις στο αγροδιατροφικό τομέα;

H κα Ακριβούλη

H κα Ακριβούλη

Ζ.Α: Στις αρχές Μαΐου δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16/5 και εκτιμάται ότι θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του μήνα. Στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών, δυναμικών και βιώσιμων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της απασχόλησης με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα στοιχεία. Μεταξύ αυτών είναι η ενίσχυση σε επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, σε συνέργειες και δικτυώσεις και σε ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλλά και η συμπερίληψη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ως δικαιούχων. Επίσης, επιλέγει δύο κλάδους οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα. Είναι οι κλάδοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο μεν αγροδιατροφικός τομέας είναι ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας, οι δε ΤΠΕ αποτελούν οριζόντιο πεδίο παρέμβασής της. Να επισημάνω, ότι ειδικά σε ότι αφορά τη Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καθοριστούν ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Θα ήθελα, εδώ, να τονίσω τη σημασία που έχει ο νέος αναπτυξιακός για την περιοχή μας και ιδιαίτερα για εκείνες τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που θα αποφασίσουν εγκαίρως να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει στα συλλογικά σχήματα.

Τρ: Το νέο πακέτο Γιουνκέρ που θα έρθει μάλλον άμεσα στην Ελλάδα προβλέπει δράσεις στο αγροτικό τομέα. Αν και ακόμα το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο τί θα πρέπει να περιμένουμε για την δική μας περιοχή;

Ζ.Α: Το «Πακέτο Γιουνκέρ» είναι ένα αναπτυξιακό πακέτο 35 εκατ. ευρώ που πήρε το όνομά του, καθώς σ’ αυτό έκανε συχνές αναφορές ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν διαπραγματεύονταν με την ελληνική κυβέρνηση την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος και τη σύναψη της νέας συμφωνίας. Πρόκειται για πόρους που έχουν προβλεφθεί για την Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 από τα 3 διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής συμπεριλαμβανομένων 4,2 δισ. ευρώ, που έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτεί διαρθρωτικές δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα. Σ’ αυτό πρέπει να προστεθούν και τα χρήματα που προβλέπεται να διατεθούν για τις άμεσες, κατ’ έτος, ενισχύσεις, που προορίζονται για την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το βασικό, λοιπόν, νέο στοιχείο του «πακέτου» είναι η δυνατότητα εμπροσθοβαρούς χρήσης μέρους των διαθέσιμων πόρων με μεγαλύτερη ευελιξία και μικρή ή καθόλου εθνική συμμετοχή αλλά και το γεγονός ότι δεν απευθύνεται εν γένει στη χώρα αλλά αφορά σε έργα και δράσεις υπό τον όρο να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απόδοση που να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και θέσεις εργασίας.

IMG_2295Στο πλαίσιο αυτό, πριν από μία εβδομάδα περίπου, υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη και η πρώτη συμφωνία αύξησης δανειοδότησης των καινοτόμων ελληνικών ΜμΕ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και του ομίλου ProCredit η οποία υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Έτσι, στη βάση αυτής της σύμβασης, κατά τα δύο επόμενα χρόνια θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ ως δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες στην Ελλάδα, με εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χρηματοδότηση ΕΕ InnovFin για την καινοτομία», με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ότι αφορά λοιπόν τη δική μας περιοχή, όπως είναι φανερό, προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίησή του πακέτου είναι η κινητοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων, κάτι που έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει ακόμα στη Θεσσαλία. Για παράδειγμα, θα ήθελα να υπάρχει ενδιαφέρον από μια θεσσαλική Creta Farms, σε όποιον κλάδο, για αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι τόσο η Περιφέρεια όσο και το Επιμελητήριο και οι λοιποί κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι θα πρέπει άμεσα να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης, κινητοποίησης και υποστήριξης προς την κατεύθυνση αυτή. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε πως και οι ελληνικές τράπεζες πρέπει, με τη σειρά τους, να ανταποκριθούν εκμεταλλευόμενες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις εγγυήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Ε.Ε. για να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους προς τις ΜμΕ.

Τρ: Το νέο ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει. Ως άνθρωπος της αγοράς βλέπετε ενδιαφέρον για επενδύσεις και κυρίως σε ποιους τομείς κινούνται αυτές στην Θεσσαλία;

Ζ.Α: Κατ’ αρχήν το ενδιαφέρον των ΜμΕ φαίνεται να είναι σημαντικό για επενδύσεις κάθε κλίμακας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων που μόλις «έκλεισε» ήταν εξαιρετικά μεγάλη και προκάλεσε εκτός από την παράταση του προγράμματος και την αύξηση του προϋπολογισμού της προκήρυξης. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για τις άλλες προκηρύξεις που «τρέχουν» τώρα και οι οποίες πήραν, επίσης, παράταση. Ο τομέας των υπηρεσιών ενδιαφέρει πολλούς όπως και ο τομέας της μεταποίησης με πρώτη την αγροδιατροφή. Πάντως εξαιρείται από τα τρέχοντα προγράμματα η εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Αυξημένο ενδιαφέρον έχει και ο τουριστικός κλάδος ακόμα και σε περιοχές σαν την ΠΕ Λάρισας που δεν χαρακτηρίζονται ως κατ’ εξοχήν τουριστικές.

IMG_2327Θα ήθελα να επισημάνω ότι κάθε προκήρυξη και κάθε πρόγραμμα έχει τη δική του στόχευση, τις δικές του προτεραιότητες και προσανατολισμό. Το γεγονός ότι κάποια επιχείρηση δεν εμπίπτει στις προτεραιότητες των πρώτων αυτών προκηρύξεων δεν σημαίνει ότι δεν μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ή επόμενη προκήρυξη. Εξ’ άλλου, αυτές είναι οι πρώτες προκηρύξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ενώ αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το νέο ΠΑΑ με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, ο αναπτυξιακός νόμος στον οποίο αναφερθήκαμε κ.ο.κ. Βασικό στοιχείο των προγραμμάτων ενίσχυσης της τρέχουσας περιόδου πρέπει να είναι η προσεκτική επιλογή των κριτηρίων επιλογής ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα της χώρας και να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή. Επειδή είμαστε ακόμα στην αρχή, υπάρχει η δυνατότητα τέτοιου σωστού σχεδιασμού.

Τρ: Πως θα αντιδράσει η αγορά σε περίπτωση διευθέτησης του χρέους καθώς η αξιολόγηση φαίνεται έστω και αιματηρά να κλείνει; Αλλάζει το κλίμα; Πέφτουν χρήματα στην αγορά;

FullSizeRenderΖ.Α: Νομίζω ότι ήδη διαφαίνεται θετικό κλίμα στην αγορά. Κάποια χρήματα ήδη έπεσαν και πέφτουν με το «κλείσιμο» του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Το βασικό όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις επιζητούν κλίμα σταθερότητας. Ξέρετε, κάποιος μπορεί να αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά ακόμα και σε δύσκολο ή δυσμενές περιβάλλον. Εκείνο που όμως ενοχλεί περισσότερο από τις όποιες δυσκολίες είναι η αστάθεια, το ασταθές περιβάλλον. Θεωρώ ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα προσφέρει, μετά από έξι χρόνια, αυτό το κλίμα σχετικής ομαλοποίησης της κατάστασης και σταθερότητας που τόσο έχει ανάγκη η αγορά αλλά και οι πολίτες. Και τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίσει κανείς να πάρει την απόφαση να επενδύσει.

Τρ: Η υπερφορολόγηση πόσο μπορεί να “φρενάρει” τα σχέδια για ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία και πόσο μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους επενδυτές;

Ζ.Α: Η υπερφορολόγηση είναι πράγματι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα. Και δυστυχώς τώρα ήρθε και ο λογαριασμός από τη χρόνια μη φορολόγηση ορισμένων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι από την άλλη μεριά ορισμένες επιχειρήσεις επωφελούνται εξαιρετικά χαμηλών μισθών για καταρτισμένο και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, ισοσταθμίζοντας σε κάποιο βαθμό τη σχετική επιβάρυνση. Πρόβλημα αποτελεί και η αύξηση της έμμεσης φορολογίας που αυξάνει τις τιμές και ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε επειγόντως ορατή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όπως σας είπα και προηγουμένως, κλίμα σταθερότητας που περιλαμβάνει πρωτίστως την οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Ελπίζω, όμως, ότι η ομαλοποίηση θα διαμορφώσει ένα καλύτερο κλίμα για επενδύσεις, σημειώνοντας ότι ήδη στον αναπτυξιακό νόμο προβλέπεται για τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους, ενίσχυση με το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

marouk1

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ…

Η ΑΕΛ «καθάρισε» με 2-0 τα Τρίκαλα για την 13η αγωνιστική της Football League μέσα στο AEL F.C. Arena. Ο Ματθαίος Μαρουκάκης, ήταν αυτός που σε ...