Το τί ῥεῖ παρέχει στον αναγνώστη αποκλειστικά πρωτογενές και πρωτότυπο υλικό, σε επίπεδο θεματολογίας, κειμένου και πολυμέσων. Το τί ῥεῖ είναι ο μοναδικός και απόλυτος ιδιοκτήτης του υλικού αυτού.

Κάθε αναπαραγωγή κειμένου ή πολυμέσων χωρίς την πρότερη άδεια του εκδότη και χωρίς την παράθεση της πηγής του υλικού με ενεργό link και σε εμφανές σημείο απαγορεύεται ρητώς.

little logo